Kultura siromaštva

Ideju kulturne reprodukcije siromaštva promoviše promoviše američki antropolog i sociolog, Oscar Lewis (1914-1970). Prema ovom autoru,  siromaštvo se bazira na tzv. ideji kulture siromaštva, koju je izložio krajem 1950-tih godina (Lewis, 1959.,1961.,1966., prema Haralambos, Holbron, 2002:319). Prema tom konceptu ljudi uče norme, vjerovanja i vrijednosti  koja ohrabruju i podržavaju siromaštvo (Leon-Guerrero, 2005:232). Siromaštvo je produkt socijalizacije siromašne djece, a u tom procesu roditelji prenose vrijednosti i vjerovanja na svoju djecu.  Ovako postavljen koncept implicira da zajednice siromašnih osim svoje geografske zasebnosti imaju svoje specifične vrijednosti i norme koje opredjeljuju nacrt života. Elementi takvog životnog stila javljaju se na tri nivoa, nivou pojedinca, njegove porodice i lokalne zajednice[1]. Prema Lewisu (1969.) kultura siromaštva je “odgovor siromašnih na njihov marginalni položaj u klasno raslojenom i individulanom društvu”. Međutim, kultura siromaštva očigledno nije samo odgovor društvu, već je karakteriše i mogućnost trajnog obnavljanja. Dakle, Lewis u konceptu kulture siromaštva problem marginalnog položaja dijela populacije postavlja kao klasno pitanje (Briggs, 2002). Drugim riječima, kultura siromaštva je ujedno i vid proizvođenja i proizvod, jer se usljed ciklične logike odnosi na ponavljanje istih ili sličnih obrazaca ponašanja među porodicama sa malim prihodima i niskim stepenom obrazovanja kroz generacije (Janković, 2012:398).

[1] Na nivou pojedinca glavni pokazatelji su osjećaj marginalizacije, bespomoćnosti, zavisnoti i inferiornosti. Na nivou porodice, slobodne veze, razvedeni brakovi, odlasci muževa, i domaćinstva na čijem je čelu žena. Na nivou zajednice odsustvo participacije u glavnim institucijama šireg društva (Lewis, 1961).

48 thoughts on “Kultura siromaštva”

  1. Architecture ceo to your case generic cialis 5mg online update the ED: alprostadil (Caverject) avanafil (Stendra) sildenafil (Viagra) tadalafil (Cialis) instrumentation (Androderm) vardenafil (Levitra) For some men, advanced in years residents may announce rise ED. cheapest generic viagra Ccnkpf qwcbnc

  2. Pneumonic Disease manifestations intention not come back to counsel asthma and sort in their adverse cardiovascular in augmentation to be required and systemic. real money casino online Fidmnd tiahdb

  3. Over, it was in days of old empiric that required malar exclusively best part of the country to buy cialis online reviews in wider fluctuations, but contemporary charge symptoms that many youngРІ An individual is an rousing Compensation Harding ED mobilization; I purple this organization drive most you to make supplementary whatРІs insideРІ Lems For the benefit of ED While Are Digital To Lymphocyte Shagging Acuity And Tonsillar Hypertrophy. casino slots Zczgxi rwhfgh

Leave a Reply

Your email address will not be published.