Mlade osobe sa invaliditetom i visoko obrazovanje: karijerna orijentacija i kapaciteti za zapošljavanje

Fondacija Institut za socijalne inovacije je 12. oktobra, organizovala okrugli sto u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore na temu „Mlade osobe sa invaliditetom i visoko obrazovanje: karijerna orijentacija i kapaciteti za zapošljavanje“. Ovaj događaj je rezultat aktivnog rada na projektu „Breaking stereotypes against persons with disabilities“, a koji je podržan od strane Ambasade Republike Češke u Crnoj Gori.

Cilj okupljanja bila je promocija priručnika pod nazivom „Mlade osobe sa invaliditetom i visoko obrazovanje: karijerna orijentacija i kapaciteti za zapošljavanje“. U kreiranju Priručnika učestvovali su Uglješa Janković, Dajana Zečević i Nina Krivokapić. Priručnik predstavlja resurs za razumijevanje izazova s kojima se suočavaju mladi sa invaliditetom u sistemu visokog obrazovanja i zapošljavanja.

Prisutne je u ime Fondacije pozdravila izvršna direktorica Nina Krivokapić. Gospođa Krivokapić iskoristila je priliku da se zahvali partnerima i svim učesnicima u projektu, na njihovoj aktivnoj participaciji tokom prethodnih osam mjeseci. Događaj je svojim prisustvom uveličala i gospođa Petra Ali Doláková, zamjenica Ambasadorke Republike Češke u Crnoj Gori.

U ime Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, prisutnima se obratio v. d. direktora gospodin Miloš Ristić, izražavajući spremnost za pružanje podrške u svim budućim aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Gospođa Milica Marđokić Sekulović, panelistkinja na okruglom stolu, akcentovala je da su u Crnoj Gori osobe sa invaliditetom i dalje marginalizovana i stigmatizovana društvena kategorija, o čemu svjedoče brojna istraživanja. Osobama sa invaliditetom treba omogućiti adekvatno učešće i uključenost u proces visokog obrazovanja i zapošljavanja. Tom prilikom, ukazala je i na neophodnost postojanja različitih servisa podrške i usluga namijenjenih osobama sa invaliditetom, te procjene broja osoba sa invaliditetom kojima su različite usluge potrebne. Na taj način bi osobe sa invaliditetom bile uključene u društvo i više ne bi govorili o ovoj društvenoj grupi, kao grupi kojoj su potrebne različite afirmativne akcije i kvotni sistem zapošljavanja da bi dobile zaposlenje, već bi sa ravnopravnih početnih pozicija svi jednako nastupali.

Profesor na Fakultetu političkih nauka, doc. dr Uglješa Janković ukazao je činjenicu da su se socijalne pozicije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori promijenile u posljednje vrijeme, ali da i dalje postoji značajan prostor za unapređenje postojećeg ambijenta, posebno na polju visokog obrazovanja i karijernih orijentacija. Akcentovao je značaj preduzimanja određenih mjera koje podrazumijevaju aktivizam prema rizicima i izazovima, sa kojima se potencijalno mogu suočiti mlade osobe sa invaliditetom kao akteri visokog obrazovanja. Kao jedan od zaključaka okruglog stola ističe se kako je potrebno kreirati i preduzimati konkretne mjere u okviru visokog obrazovanja, u cilju integracije mladih osoba sa invaliditetom. Ovdje nije riječ samo o obrazovanju, nego i cjelokupnom studentskom životu, što bi olakšalo socijalnu integraciju i unaprijedilo karijerne servise i servise podrške, sve u cilju približavanja tržišta rada mladima sa invaliditetom.

Luka Trebješanin, jedan od učesnika u projektu, izrazio je zahvalnost organizatorima što je imao priliku da učestvuje u aktivnostima na projektu i da zajedno sa njima radi na osnaživanju položaja osoba sa invaliditetom. Smatra da bi trebalo dodatno ohrabriti osobe sa invaliditetom da prisustvuju ovakvim događajima i da uzimaju učešće u svim projektima koji imaju za cilj unapređenje njihovog položaja u crnogorskom društvu.

Projekat „Breaking stereotypes against persons with disabilities“ za cilj ima dekonstrukciju uvriježenih stereotipa prema osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori i podržan je od strane Ambasade Republike Češke u Crnoj Gori.