Socijalni rad, socijalni problem i socijalni slučaj

Socijalni slučaj je objektivni događaj (situacija)  koja nepovoljno utiče na pojedinca, grupu ili zajednicu tako što pogoršava uslove života nameće teškoće, smanjuje šanse za napredovanje u životu i čije posljedice se ne mogu prevazići bez organizovane društvene podrške i aktivnosti (Milosavljević, 2003). Socijalni slučaj se vezuje se za pojedinca ali nije pojedinac, već situacija! Više nego o stanju, radi se, dakle, o procesu koji ima početak te, zahvaljujući dijelom i intervenciji stručnjaka, može imati svoj tok i svoj kraj. Socijalni slučaj se javlja u određenoj frekvenciji, a mnoštvo socijalnih slučajeva predstavlja socijalni problem. Socijalni problem je društvena pojava koja privlači pažnju znatnog dijela datog društva koje je svjesno da takva pojava nepovoljno djeluje po društvo i njegove članove i da je zbog njega potrebna društvena akcija (Lakićević; 1980). Za razliku od socijalnog slučaja, koji se veže za pojedinca ili grupu, socijalni problem se vezuje se za društvo. Socijalni problemi se smatraju normalnom pojavom u društvu ali postoji uvjerenje da se neki mogu preduprijediti, neki suzbiti a kod nekih se mogu spriječiti nepovoljne posljedice. Primjere socijalnih problema predstavljaju eskalacije siromaštva, te nezaposlenosti. Socijalni rad je posebna profesionalna djelatnost u okviru društvene podjele rada, kojom se bave profesionalno obučeni i kvalifikovani kadrovi – socijalni radnici (Mimica; 2007). Ova struka nastala je upravo kao rezultat potrebe za bavljenjem rastućim i masovnim socijalnim problemima građanskog društva. Profesionalni soc. rad je star više od jednog vijeka.

83 thoughts on “Socijalni rad, socijalni problem i socijalni slučaj”

 1. Bruits stimulation resolve identify with you which binds to run out of requiring on how want your Prescription drugs online is, how it does your regional canker, and any side effects that you may bear received. parx casino online Rqtchj sdlxgo

 2. Maud says February 7, 2015 at 12:31 amCan you give me
  any information on treatments for vitilago, my son 22yrs had had it since early childhood,
  causing self esteem issues etc. viagra ingredients Maud says February 7, 2015 at 12:31 amCan you give me
  any information on treatments for vitilago, my son 22yrs had
  had it since early childhood, causing self esteem issues
  etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.