Realizovan trening: Oblast socijalne zaštite i socijalnih prava za OSI. Socijalno preduzetništvo.

Fondacija Institut za socijalne inovacije realizovala je drugi po redu dvodnevni trening u sklopu projekta „Breaking stereotypes against persons with disabilities„. Projekat je podržan od strane Ambasade Republike Češke.

Doc. dr Uglješa Janković je učesnike kroz interaktivnu vježbu „To sam ja…“ upoznao sa osnovnim karakteristikama socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori. Vježbom „Cool je biti poseban…“ tretiran je segment dostupnosti, sveobuhvatnosti, te prepreka u ostvarivanju socijalnih prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Aktivnost pod nazivom „Gledajmo očima ljudskih prava“ koncipirana je tako da ukaže na ulogu, funkcije i zadatke koji imaju Centri za socijalni rad u odnosu na položaj OSI. Na samom kraju, poseban segment radionice bio je posvećen edukovanju učesnika o akreditaciji programa obuka i licenciranje stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i formalnim i neformalnim mehanizmima podrške namijenjenih OSI.

Drugog dana treninga, učesnici su se kroz interaktivnu vježbu „Od inspiracije do akcije“ preispitivali svoje potencijale za preduzetničkim angažmanom. Vježbom „Koja je tvoja vještina?“ učesnici su identifikovali sopstvene kapacitete za kreiranje projektnih ideja. Na kraju, vježbom „Od potreba do projektnih ideja“ učesnici su locirali potrebe u lokalnoj zajednici za određenim akcijama ili volonterskim projektima. Na ovaj način učesnici polaze od sebe, svog svakodnevnog doživljaja lokalne zajednice, te ih se kroz zajednički razgovor o problemima koje uočavaju podržava da budu aktivni i da daju svoj doprinos različitim projektnim idejama.