Socijalno – psihijatrijski model

Socijalnopsihijatrijska orijentacija u psihijatriji je izdanak šireg socijalnomedicinskog pristupa, koji je, kroz sagledavanje društvene pozadine fenomena zdravlja/bolesti, upotpunio biološke spoznaje u okviru medicine. Kecmanocić primjećuje da je „socijalnopsihijatrijska orijentacija psihijatrijski pandan i ekvivalent socijalno – medicinskom stavu i orijentaciji u Opširnije …