Porodice sa poremećenom strukturom

Porodice sa poremećenom strukturom  (ili: nepotpune porodice) u koje, prema klasifikaciji od koje smo pošli, spadaju one porodice u kojima nedostaje jedan od članova „nuklearne“ porodice: jedan roditelj, oba roditelja, ili dijete. Prema Mladenovićevoj klasifikaciji, u ove porodice se ubrajaju:

  1. a) Bračni (ili vanbračni) drugovi bez djece – ovaj oblik zajednice i ne predstavlja porodicu u užem smislu riječi, ali se tretira kao porodica zbog toga što je značajan za neke aspekte socijalne politike. Ovakva porodica nije značajna za naš rad, budući da je dizajnom istraživanja predviđeno da podatke prikupljamo upravo od ispitanika koji su odrasli u nekom obliku porodične zajednice, što, u ovoj kategoriji, izostaje (ovaj oblik zajednice upravo podrazumijeva da djece nema).
  2. b) Porodice koje sačinjavaju djeca bez oba roditelja – koje su, kako navodi Mladenović, veoma rijetke, iz razloga što djeca bez roditeljskog staranja, po pravilu, bivaju identifikovana i adekvatno zbrinuta sistemom socijalne zaštite.
  3. c) Porodice jednog roditelja sa djetetom (djecom) – ovaj oblik porodica je, kada su u pitanju tri navedene grupe porodica sa poremećenom strukturom, najčešći. U ovoj grupi su mnogo češće porodice u kojima nedostaje otac, nego porodice u kojima nedostaje majka, mada postoje određene razlike s obzirom na tip naselja.

Prema tipologiji koje se ovdje držimo, a po pitanju uzroka nepotpunosti porodice, možemo razlikovati:

  1. a) Porodice koje su nepotpune od samog nastanka, gdje spadaju vanbračne porodice (npr: samohrana majka s djetetom), djeca bez roditelja (ako nikada nisu živjela sa roditeljima ili su u početku živjela samo sa jednim roditeljem), i bračni drugovi bez djece;
  2. b) Nepotpune porodice koje su u početku bile potpune, pa su naknadno izgubile nekog od članova; ovdje spadaju: migrantske porodice, udovičke porodice, porodice nakon razvoda braka u kome su rođena djeca, napušteni roditelj s djecom (odnosno: bračni ili vanbračni drug koji nakon faktičkog prekida zajednice ostane sa djecom).

 

Оставите одговор