O nama

Fondacija Institut za socijalne inovacije osnovana je sa ciljem unapređenja socijalnih servisa i socijalne politike u Crnoj Gori, kao i u cilju promovisanja aktivnosti u oblasti socijalnih inovacija, socijalnog preduzetništva i socijalnog marketinga. osnivanje fondacije je rezultat objektivno postojeće potrebe da se, prateći napredak Crne Gore u Euro – atlantskim integracionim procesima, obezbijedi i unaprijedi infrastruktura značajna za funkcionisanje socijalnih servisa u našoj državi.

Direktor: Mehmed Đečević – biografija

Mehmed Đečević je rođen u Podgorici, 11. februara 1983. godine. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, kao i srednju školu – Gimnaziju „Slobodan Škerović.“ Nakon završetka srednje škole, upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, koji završava u roku. Po povratku u rodni grad, upisuje magistarske studije na Fakultetu političkih nauka (Socijalna politika i socijalni rad), koje završava odbranom teze na temu motiva spoljnih migracija visokokvalifikovanog kadra Crne Gore. Dok pohađa nastavu vezanu za magistarske studije, kandidat obavlja pripravnički staž na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Tokom 2008. godine, zapošljava se na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi, a 2010. godine na istom Fakultetu upisuje doktorske studije. Istovremeno, pohađa edukaciju iz oblasti psihoterapije, koju završava 2016. godine, stičući diplomu psihoterapeuta geštalt usmjerenja. Krajem 2018. godine, Đečević je odbranio doktorsku disertaciju, u kojoj je istražio  sociogenetske faktore duševnih poremećaja u Crnoj Gori.


Osnivači:

Vladimir Ilić – biografija
dipl. ekonomista – menadžer u trgovini, dr ekonomskih nauka, dr političkih nauka, vanredni prof. za uže naučne oblasti Politikologija i socijalni rad i Socijani rad i socijalna politika

Brkić Miroslav – biografija

Brkić Miroslav, rođen 21. 03. 1967. godine u Šapcu. Oženjen je, ima dva sina. Aktivno znanje engleskog i pasivno ruskog jezika. Osnovne studije završava 1992. godine na Fakultetu političkih nauka, Smeru za socijalnu politiku i socijalni rad. Na istom Fakultetu 30.05.1998. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom “Socijalni rad u
reintegraciji maloletnih prestupnika.”. Doktorirao je 10.07.2002. godine na temi “Teorijsko-metodološke osnove socijalnog rada u zajednici”, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.


Stručni saradnici:

Iva Branković – biografija
Master socijalnog rada i sistemska porodična psihoterapeutkinja

Mia Popić – biografija
REBT psihoterapeut i koučinh psiholog

Dragana Štekel – biografija
Doc. dr Dragana Stöckel rođena je 1984. godine u Leskovcu, gde je završila Gimnaziju sa odličnim uspehom. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka, na smeru Socijalna politika i socijalni rad, sa prosečnom ocenom 9,18. Master i doktorske studije je završila na istom fakultetu, odbranivši master rad i doktorsku disertaciju sa ocenom 10. Govori engleski (napredni nivo) i nemački jezik (srednji nivo).