O nama

Fondacija Institut za socijalne inovacije osnovana je sa ciljem unapređenja socijalnih servisa i socijalne politike u Crnoj Gori, kao i u cilju promovisanja aktivnosti u oblasti socijalnih inovacija, socijalnog preduzetništva i socijalnog marketinga. Osnivanje fondacije je rezultat objektivno postojeće potrebe da se, prateći napredak Crne Gore u Euro – atlantskim integracionim procesima, obezbijedi i unaprijedi infrastruktura značajna za funkcionisanje socijalnih servisa u našoj državi.

Direktor: Nina Krivokapićbiografija

Nina Krivokapić rođena 27.8.1996. godine u Kotoru. Završila magistarske studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici odbranivši magistarski rad na temu “Mogućnosti i perspektive starijih maloljetnika u Crnoj Gori”.  Dobitnica je nagrade Univerziteta Crne Gore za najbolju studentkinju smjera Socijalne politike i socijalnog rada za 2018. godinu. Od 2018. do 2019. godine bila je zaposlena na spomenutom fakultetu kao pripravnik-asistent, da bi iste godine bila i alumnista Konrad-Adenauer Fondacije u Crnoj Gori. Oduvijek je bila zainteresovana da promoviše vrijednosti omladinskog rada i da motiviše mlade ljude da aktivno participiraju i zastupaju svoje stavove i interese. Tako je i 2017. godine počela aktivnije da se bavi nevladinim organizacijama, u kojima volontira, radi i unapređuje svoje kompetence za Youth Worker-a, gdje je tokom tog angažmana bila u inostranstvu gdje dobija i dva sertifikata YouthPASS, za mobilnost omladinskih radnika. Nacionalnu licencu za Omladinsku aktivistkinju dobija 2020. godine što upotpunjuje i daje legitimitet njenom daljem radu u sferi omladinske politike i omladinskog rada.

Brkić Miroslav – biografija

Brkić Miroslav, rođen 21. 03. 1967. godine u Šapcu. Oženjen je, ima dva sina. Aktivno znanje engleskog i pasivno ruskog jezika. Osnovne studije završava 1992. godine na Fakultetu političkih nauka, Smeru za socijalnu politiku i socijalni rad. Na istom Fakultetu 30.05.1998. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom “Socijalni rad u
reintegraciji maloletnih prestupnika.”. Doktorirao je 10.07.2002. godine na temi “Teorijsko-metodološke osnove socijalnog rada u zajednici”, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.


Stručni saradnici:

Iva Branković – biografija
Master socijalnog rada i sistemska porodična psihoterapeutkinja

Mia Popić – biografija
REBT psihoterapeut i koučinh psiholog

Dragana Štekel – biografija
Doc. dr Dragana Stöckel rođena je 1984. godine u Leskovcu, gde je završila Gimnaziju sa odličnim uspehom. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka, na smeru Socijalna politika i socijalni rad, sa prosečnom ocenom 9,18. Master i doktorske studije je završila na istom fakultetu, odbranivši master rad i doktorsku disertaciju sa ocenom 10. Govori engleski (napredni nivo) i nemački jezik (srednji nivo).