Panel: „Razgovorom do pomirenja“

Događaj „Razgovorom do pomirenja“ predstavlja značajan korak u ostvarivanju ciljeva projekta „Better together“. Prisustvo prof. dr Ljudmile Popović, direktorke Direktorata za interkulturalizam pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori, dr Nemanje Stankova sa Fakulteta političkih nauka UCG i izvršne direktorke Fondacije Institut za socijalne inovacije, mr Nine Krivokapić Bakrač, doprinijelo je raznolikosti perspektiva i stručnosti na panelu. Događaju je prisustvovalo 12 učesnica u projektu koje dolaze iz različitih regija i opština Crne Gore, koje su različite nacionalne i etničke pripadnosti, kao i religijskog određenja, što je omogućilo raznovrsnost diskusije i razmjenu iskustava.

Prof. dr Ljudmila Popović istakla je da treba da shvatimo da Crna Gora ima dva stuba razvoja koja su od presudnog značaja za budućnost. To su bio-diverzitet, koji je u vrhu Evrope i svijeta i kulturni diverzitet, po kojem nas je svijet, kroz UNESCO, već prepoznao kao kulturno blago. Mi nismo mali, već smo važni i bogati. Od svakog od nas pojedinačno zavisi ljepota I snaga naše interkulture kao modela za budućnost, a to neće postoći ni jedna zajedni niti nacija sama.

Mr Nina Krivokapić Bakrač, izvršna direktorka Fondacije Institut za Socijalne Inovacije istakla je kako socijalni radnici češće nego ostali profesionalci, dolaze u kontakt sa različitim kategorijama društva – ljudima različite etničke, nacionalne, vjerske pripadnosti, različite seksualne orijentacije, pola, uzrasta, socio-ekonomskog statusa itd. S tim u vezi, spona između socijalnog rada i interkulturalizma ogleda se u prilagođavanju pristupa radu s pojedincima različitih kulturnih pozadina.

Dr Nemanja Stankov, saradnik u nastavi na FPN, UCG istakao je kako globalni događaji poput ratova, migracija i izbjegličke krize utječu na percepciju interkulturalizma među mladima. Radimo na integraciji tih događaja u nastavne planove kako bismo promovisali kritičko razmišljanje i razumijevanje kompleksnosti globalnih pitanja. Kao najvažnije kompetencije mladih u interkulturalnom društvu ističe se kritičko razmišljanje, empatija i otvorenost prema različitostima.

Projekat „Better Together“ se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

#SMARTBalkansProject