JAVNI POZIV

Za učešće u projektu „Breaking stereotypes against persons with disabilities

Fondacija Institut za socijalne inovacije (FISI) objavljuje JAVNI POZIV mladim licima sa invaliditetom za aktivnu participaciju na projektu pod nazivom „Breaking stereotypes against persons with disabilities“. Projekat je podržan od strane Ambasade Češke u Crnoj Gor  .

Mogućnost prijave imaju mladi sa invaliditetom koji studiraju društveno-humanističke studijske programe, kao i svi mladi sa invaliditetom koji procjenjuju da učešće u ovim aktivnostima doprinosi njihovoj proaktivnoj socijalnoj integraciji. U sklopu projekta predviđeno je aktivno učešće na dva tipa dvodnevnih treninga. Prvi je usmjeren na jačanje psihosocijalnih vještina i motivacionih kapaciteta za aktivno traženje posla i pozicioniranje na tržištu rada. Drugi trening sadržaj se odnosi na polje socijalne zaštite i uključuje usvajanja znanja o pravcima razvoja socijalnih servisa  na području unapređenja podrške mladim licima sa invaliditetom. Predviđena je mogućnost online učešća na planiranim treninzima.

Nakon realizovanih treninga i usvojenih sadržaja, učesnici će dobiti priliku za ljetnje stažiranje u organizacijama koje se bave društveno-humanističkim aktivnostima. Važno je naglasiti da je stažiranje moguće obaviti u lokalnim samoupravama u kojima potencijalni učesnici imaju prebivalište.

Učesnici se mogu prijaviti slanjem maila na adresu fondacija.isi@gmail.com.

U mailu je neophodno navesti ime i prezime, obrazovni profil studija, kao i opštinu u kojoj kandidat ima prebivalište.

Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata za učešće na projektu je 26.05.2023. godine.

Detaljnije informacije o projektu zainteresovani kandidati mogu dobiti putem zvanične mail adrese fondacija.isi@gmail.com ili na kontakt telefon 069 862 353.

Pratite nas putem sajta i društvenih mreža:

http://fisinovacije.me/fis-inovacije/

https://instagram.com/fondacija.isi?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==