Realizovan trening: Polje karijerne edukacije za OSI: rad na psihosocijalnim vještinama; osnaživanje motivacije za traženje posla

Fondacija Institut za socijalne inovacije (FISI) uz podršku Ambasade Češke u Crnoj Gori otpočela je sa realizacijom aktivnosti u sklopu projekta „Breaking stereotypes against persons with disabilities“.

Organizovan je prvi dvodnevni trening posvećen radu na psihosocijalnim vještinama i osnaživanju motivacije za traženje posla kod mladih osoba sa invaliditetom. Predavač je bio doc. dr Mehmed Đečević, a trening je realizovan 5. i 6. juna na Fakultetu političkih nauka.

Ovom prilikom mladi su se upoznali sa različitim modelima koji su paradigmatski u socijalnom radu sa OSI, definicijama predrasuda i diskriminacije, institucionalnim mjerama u borbi protiv diskriminacije, psihosocijalnoj rehabilitaciji OSI i participaciji na tržištu radu. Takođe, kroz praktične vježne učesnici su imali priliku iznijeti lične primjere u kojima su prepoznali diskriminaciju i način na koji su je prevazišli.

Doc. dr Mehmed Đečević govorio je učesnicima i o načinu na koji doživljena bespomoćnost utiče na motivaciju za traženje posla, te je u razgovoru sa njima identifikovao ključne mehanizme za prevazilaženje bespomoćnosti kod onih učesnika koji se suočavaju sa ovim izazovom.