Prestavljanje rezultata Istraživanja stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalizma u Crnoj Gori

Fondacija Institut za socijalne inovacije realizuje projekat „Better Together“ koji za opšti cilj ima doprinos razvoju i unapređenju ambijenta koji garantuje poštovanje ljudskih prava i eliminisanje diskriminacije, kroz teorijsku I praktičnu edukaciju mladih studenata/tkinja socijalnog rada iz različitih crnogorskih opština, Opširnije …

Realizovan trening: Polje karijerne edukacije za OSI: rad na psihosocijalnim vještinama; osnaživanje motivacije za traženje posla

Fondacija Institut za socijalne inovacije (FISI) uz podršku Ambasade Češke u Crnoj Gori otpočela je sa realizacijom aktivnosti u sklopu projekta „Breaking stereotypes against persons with disabilities“. Organizovan je prvi dvodnevni trening posvećen radu na psihosocijalnim vještinama i osnaživanju motivacije Opširnije …

JAVNI POZIV Za učešće u projektu „Breaking stereotypes against persons with disabilities“ Fondacija Institut za socijalne inovacije (FISI) objavljuje JAVNI POZIV mladim licima sa invaliditetom za aktivnu participaciju na projektu pod nazivom „Breaking stereotypes against persons with disabilities“. Projekat je Opširnije …

Fondacija Institut za socijalne inovacije otpočinje sa realizacijom projekta „Better Together“

Fondacija Institut za socijalne inovacije najavljuje početak realizacije projekta „Better Together“. Opšti cilj projekta jeste dati doprinos razvoju i unapređenju ambijenta koji omogućava poštovanje ljudskih prava i eliminisanje diskriminacije, kroz teorijsku i praktičnu edukaciju mladih studenata/tkinja socijalnog rada iz različitih Opširnije …