Predstavljanje nalaza Istraživanja stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalnosti u Crnoj Gori

Fondacija Institut za socijalne inovacije sprovela je istraživanje stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalnosti, kao jednu od aktivnosti projekta Better together. Projekat se realizuje uz podršku Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva i programa SMART Balkan u Crnoj Opširnije …

Realizovan trening: Polje karijerne edukacije za OSI: rad na psihosocijalnim vještinama; osnaživanje motivacije za traženje posla

Fondacija Institut za socijalne inovacije (FISI) uz podršku Ambasade Češke u Crnoj Gori otpočela je sa realizacijom aktivnosti u sklopu projekta „Breaking stereotypes against persons with disabilities“. Organizovan je prvi dvodnevni trening posvećen radu na psihosocijalnim vještinama i osnaživanju motivacije Opširnije …

PUBLIC INVITATION For participation in the project „Breaking stereotypes against persons with disabilities„ The Foundation Institute for Social Innovation (FISI) announces a PUBLIC CALL for young persons with disabilities for active participation in the project called „Breaking stereotypes against persons Opširnije …

JAVNI POZIV Za učešće u projektu „Breaking stereotypes against persons with disabilities“ Fondacija Institut za socijalne inovacije (FISI) objavljuje JAVNI POZIV mladim licima sa invaliditetom za aktivnu participaciju na projektu pod nazivom „Breaking stereotypes against persons with disabilities“. Projekat je Opširnije …