Prestavljanje rezultata Istraživanja stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalizma u Crnoj Gori

Fondacija Institut za socijalne inovacije dio je regionalnog SMART Balkan projekta koji provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine, sa partnerskim organizacijama Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Cilj SMART Balkan projekta je jačanje participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža OCD za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu , Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Projekat “Better together” za opšti cilj ima doprinos razvoju i unapređenju ambijenta koji garantuje poštovanje ljudskih prava i eliminisanje diskriminacije, kroz teorijsku I praktičnu edukaciju mladih studenata/tkinja socijalnog rada iz različitih crnogorskih opština, kao budućih promotera ideje interkulturalnog dijaloga u Crnoj Gori.

Istraživanje stavova budućih socijalnih radnika/ca o interkulturalnosti jedna je od aktivnosti projekta, koja nam je omogućila dobijanje šire slike o njihovim percepcijama, kada je ova tema u pitanju. Socijalni radnici/ce su profesionalci koji u svom angažmanu dolaze u kontakt sa različitim društvenim grupama. Iz toga razloga je naročito značajno njihovo poznavanje principa interkulturalnosti, kao alata koji operacionalizuje vrijednosti, kao što su: jednakost, sloboda i solidarnost. Njihova plemenita profesija zahtijeva jednu posebnu dozu osjetljivosti na različitosti. Zato kroz projekat Better together nastojimo da osnažimo socijalne radnike/ce da razvijaju interkulturalne vještine koje će im značiti u budućem radu.

Istraživanje je dostupno na:

http://fisinovacije.me/wp-content/uploads/2023/10/Stavovi-socijalnih-radnikaca-na-temu-interkulturalnosti-u-Crnoj-Gori.pdf