Najava početka realizacije projekta „Breaking stereotypes against persons with disabilites“

Položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada Crne Gore je dugo bio predmet interesovanja kreatora politike i aktivista civilnog društva. I pored značajnog progresa načinjenog u ovoj oblasti, društveni ambijent u Crnoj Gori još uvijek nije dostigao nivo afirmacije koji bi rezultirao ravnopravnošću u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Fondacija Institut za socijalne inovacije realizacijom projekta „Breaking stereotypes against persons with disabilites“ uz podršku Ambasade Republike Češke nastoji unaprijediti stručne i motivacione potencijale za radnim angažovanjem lica sa invaliditetom (PwD). Projekat je namijenjen licima sa invaliditetom koji su aktivni studenti na društveno – humanističkim programima visokog obrazovanja Crne Gore, kao što su: socijalna politika i socijalni rad, pedagogija i psihologija, itd. Navedeni studijski programi odabrani su na osnovu činjenice da razvijaju obrazovne profile koje Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Crne Gore prepoznaje kao zanimanja koja potencijalno mogu obavljati stručne poslove u Sistemu socijalne i dječje zaštite Crne Gore.