Predstavljanje nalaza Istraživanja stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalnosti u Crnoj Gori

Fondacija Institut za socijalne inovacije sprovela je istraživanje stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalnosti, kao jednu od aktivnosti projekta Better together. Projekat se realizuje uz podršku Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva i programa SMART Balkan u Crnoj Gori, kao i Ministarstva vanjskih poslova Norveške.

Istraživanje stavova budućih socijalnih radnika/ca o interkulturalnosti jedna je od aktivnosti projekta, koja nam je omogućila dobijanje šire slike o njihovim percepcijama, kad je ova tema u pitanju. Socijalni radnici/ce su profesionalci koji u svom angažmanu dolaze u kontakt sa različitim društvenim grupama. Iz toga razloga je naročito značajno njihovo poznavanje principa interkulturalnosti, kao alata koji operacionalizuje vrijednosti, kao što su: jednakost, sloboda i solidarnost. Njihova plemenita profesija zahtijeva jednu posebnu dozu osjetljivosti na različitosti. Zato kroz projekat Better together nastojimo da osnažimo socijalne radnike/ce da razvijaju interkulturalne vještine koje će im značiti u budućem radu.

Istraživanje stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalnosti u Crnoj Gori, sprovedeno je putem online ankete koju je popunilo 40 ispitanika/ca, studenata/kinja Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, smjera Socijalna politika i socijalni rad.

Prvi set pitanja bio je vezan za skalu nacionalnog identiteta i stepena privrženosti istom. Drugi dio odnosio se na stavove o migrantima i odnos prema njima. Treći set pitanja bio je vezan za socijalnu distancu prema različitim kategorijama u društvu. Četvrti set pitanja odnosio se na nivo povjerenja, dok je posljednji set pitanja dao je odgovor na to čime ispitanici žele da se bave, nakon što zvanično postanu akademski obrazovani socijalni radnici/ce. Kroz taj set pitanja važno nam je bilo otkriti preferencije i sklonosti koje svako od njih ima u odnosu na pružanje podrške različitim kategorijama ljudi u stanju socijalne potrebe.

Više o glavnim nalazima istraživanja dostupno je na sljedećem linku: http://fisinovacije.me/wp-content/uploads/2023/08/Stavovi-socijalnih-radnika-i-socijalnih-radnica-na-temu-interkulturalnosti-u-Crnoj-Gori-1.pdf