Konferencija SMART Balkans

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije
– Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) i Severna Makedonija – Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM), sprovodi projekat pod nazivom SMART Balkans – Civil Societi
za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu.
Ovaj projekat doprinosi jačanju participativnih demokratija i evroatlantskog regiona
integracije na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i OCD
mreže za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za
održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj
Makedoniji i Srbiji. Finansira ga norveško Ministarstvo spoljnih poslova uz pomoć granta
vrijednog više od 17 miliona evra.

Na pomenutoj konferenciji jedna od panelistkinja bila je direktorica Instituta za socijalne inovacije Nina Krivokapić Bakrač. Tema panela bila je Religija kao neiskorišćeni potencijal za društveno-političke promjene.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), together with partner organizations from Albania
– Institute for Democracy and Mediation (IDM) and North Macedonia – Center for Research
and Policy Making (CRPM), is implementing a project named SMART Balkans – Civil Society
for Shared Society in the Western Balkans.
This project contributes to strengthening participatory democracies and Euro Atlantic
integrations in the Western Balkans by empowering civil society organizations and CSO
networks for stronger and active role in creating peaceful and inclusive societies for
sustainable development in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North
Macedonia, and Serbia. It is financed by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs with a grant
worth more than 17 million EUR.

At the aforementioned conference, one of the panelists was the director of the Institute for Social Innovation, Nina Krivokapić Bakrač. The topic of the panel was Religion as untapped potential for socio-political changes.Theme Settings

Промени видљивост плоче: Theme Settings

Choose Layout       Default                    Primary Sidebar – Content                     Content – Primary Sidebar                     Three Columns                     No Sidebar              

Choose Image Size in Single Post/Page       Default                    No Image                     Large              

Alignment of Image in Single Post/Page       Default                    None                     Left                     Center                     Right