Fondacija Institut za socijalne inovacije otpočinje sa realizacijom projekta „Better Together“

Fondacija Institut za socijalne inovacije najavljuje početak realizacije projekta „Better Together“, u saradnji sa SMART Balkans, a uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Norveške.

Opšti cilj projekta jeste dati doprinos razvoju i unapređenju ambijenta koji omogućava poštovanje ljudskih prava i eliminisanje diskriminacije, kroz teorijsku i praktičnu edukaciju mladih studenata/tkinja socijalnog rada iz različitih crnogorskih opština, kao budućih promotera ideje interkulturalnog dijaloga u Crnoj Gori.

Upravo u činjenici da je Crna Gora multikulturalna država i da na njenoj teritoriji koegzistiraju različite nacionalne i etničke grupe, sa svojim kulturnim i običajnim posebnostima, leži potreba za unapređenjem socijalne integracije i inkluzije, a sve to kroz interkulturalni dijalog. Prevazilaženje međuetničkih i međunacionalih netrpeljivosti i politika pomirenja doprinijeće unapređenju stepena demokratičnosti crnogorskog društva i ubrzati proces evroatlantskih integracija Crne Gore. Budući da su upravo mladi ljudi ti koji treba da budu nosioci i generatori promjena u društvu, akcenat je stavljen na njihovoj edukaciji i osnaživanju, sve u cilju prevazilaženja višegodišnjih konflikata koji predstavljaju prepreku opštem društvenom progresu. Projekat „Better together“ je prilika da studenti pomažuće struke praktično i iskustveno usvoje koncept interkulturalizma i interkulturalnog dijaloga, te da i sami dijele iskustva jedni sa drugima o svim različitostima koje ih karakterišu.


Ovim projektom nastojimo unaprijediti individualne kapacitete 15 studenata socijalnog rada u oblasti interkulturalizma i antidiskriminacije, jačati obrazovne potencijale kod studenata/tkinja socijalnog rada u vezi sa karakteristikama kulturne raznovrsnosti prisutne u Crnoj Gori; dekonstruisati uvriježene predrasude i stereotipe o pripadnicima različitih etničkih/nacionanih zajednica koji predstavljaju prepreku za postizanje socijalne inkluzije; smanjiti etničku distancu prema pripadnicima različitih nacionalnih i etničkih zajednica u Crnoj Gori.

#SMARTBalkans